leadership

Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP

Trong các đề thi PMP và PMI-RMP rất hay hỏi về mảng stakeholder và cụ thể hỏi với ông/bà stakeholder này có power và interest thế này thì PM quản trị thế nào.

#PS262 – As a project manager how will you manage stakeholders that are classified with High Power and High Interest?

A. Keep satisfied

B. Manage closely

C. Keep informed

D. Monitor

B correct: High Power and High Interest Stakeholders must be managed closely.


Vậy tóm lại để dễ hình dung và ghi nhớ Kevin tổng hợp lại như sau với nhóm stakeholder có 04 trường hợp POWER và INTEREST:

  1. High POWER & High INTEREST => Manage closely
  2. High POWER & Low INTEREST => Keep satisfied
  3. Low POWER & Low INTEREST => Monitor
  4. Low POWER & High INTEREST => Keep informed

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.