Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP

Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP

Trong các đề thi PMP và PMI-RMP rất hay hỏi về mảng stakeholder và cụ thể hỏi với ông/bà stakeholder này có power và interest thế này thì PM quản trị thế nào.

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”Question”]

#PS262 – As a project manager how will you manage stakeholders that are classified with High Power and High Interest?

A. Keep satisfied

B. Manage closely

C. Keep informed

D. Monitor

[/wc_tab]

[wc_tab title=”Answer”]

B correct: High Power and High Interest Stakeholders must be managed closely.

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]


Vậy tóm lại để dễ hình dung và ghi nhớ Kevin tổng hợp lại như sau với nhóm stakeholder có 04 trường hợp POWER và INTEREST:

  1. High POWER & High INTEREST => Manage closely
  2. High POWER & Low INTEREST => Keep satisfied
  3. Low POWER & Low INTEREST => Monitor
  4. Low POWER & High INTEREST => Keep informed

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.