Comment on Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất? by Nga.

Mong có chia sẻ của Kevin về Motivation theory trong HR management. Thanks.