Comment on Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất? by Brian NGUYEN.

Các bạn cho hỏi stakeholder managerment trong trường hợp này dịch tiếng việt là gì?

Brian NGUYEN Also Commented

Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất?
Cảm ơn bạn đã phản hồi. Tuy nhiên định nghĩa của nó thì mình đã hiểu rồi. Mình chỉ muốn hỏi đơn thuần là nên dịch cụm từ này sang tiếng việt là gì?

trong các bài của bạn bạn vẫn giữ nguyên term trong tiếng anh!? Trong các hồ sơ thầu bằng tiếng Việt thì ko để nguyên term tiếng anh thế đc