Comment on Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất? by Kevin.

Việc dịch ra tiếng Việt phù thuộc vào tổ chức các bạn làm việc họ muốn gọi chúng là gì. Theo quan điểm cá nhân nếu cho dịch ra Tiếng Việt thì mình sẽ dịch là Các bên liên quan dự án Hoặc Thành phần liên đới dự án.

Kevin Also Commented

Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất?
Câu hỏi rất hay. Bình thường Project team không gồm User /Customer hay Seller nhưng trong một số tình huống đặc biệt vẫn có thể include họ vào project team. Trong PMBOK cũng đã nói rõ:
1. User or Customer Representatives. Members of the organization who will accept the deliverables or products of the project may be assigned to act as representatives or liaisons to ensure proper coordination, advise on requirements, or validate the acceptability of the project’s results.
2. Sellers. Sellers, also called vendors, suppliers, or contractors, are external companies that enter into a contractual agreement to provide components or services necessary for the project. The project team is often assigned the responsibility to oversee the performance and acceptance of sellers’ deliverables or services. If the sellers bear a large share of the risk for delivering the project’s results, they may play a significant role on the project team.


Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất?
Stakeholder không chỉ hiểu đơn thuần là customer, stakeholder là những người ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi dự án.
Ví dụ: Dự án bạn xây công trình thủy điện và dự án này có ảnh hưởng đến những người dân ở hạ lưu con sông thì những người dân đó cũng gọi là stakeholder. Stakeholder có thể gồm: customer, Project Manager, end-user, sponsor, QA, Quality Control….


Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất?
Theo yêu cầu của Ms Nga, Kevin chia sẻ bài về Motivational Theories, chị xem và góp ý nhé :D https://hocpmp.com/motivational/


Recent Comments by Kevin

PMP Quy Trình Develop Project Charter 4.1
Fix rồi anh nhé, cảm ơn anh. Site trong quá trình updating lên PMBOK v6 :)


Tìm hiểu về Business Case ITTO trong luyện thi PMP
Business case từ phía khách hàng muốn dự án giải quyết vấn đề gì cho khách hàng. VD: Hiện tại company A chưa có hệ thống email, mọi việc trao đổi qua thư tay, yêu cầu khách hàng là có một hệ thống email.
SoW là high level requirements or scope của dự án. VD: Dự án sẽ triển khai hệ thống email của vendor A, bao gồm các tính năng ABC, với nhân lực XYZ, trong phạm vi chi phí XXX…


Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6
Anh sẽ có câu trả lời khi đọc PMBOK. Bởi vì các chương 1, 2, 3 cho biết về nền tảng và cái khái niệm chung trong QLDA. từ chương 4 sẽ đi vào từng KA.


Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu?
Đã trả lời chị cụ thể qua email, chúc chị sớm ổn định lại tâm lý và tự tin.
Kevin


Công cụ Benchmarking trong PMP là gì?
Im on the way of updating … 30% loading … JJ