Comment on Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất? by Binh Nguyen.

Cảm ơn Tác giả về bài viết thú vị! Mình đang tìm hiểu về Ảnh hưởng của Stakehokders đến Tiến độ dự án. Nếu có thể, rất mong được bạn chia sẽ. Cảm ơn anh nhiều