Comment on Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu? by Tòn.

Như vậy thì T nghĩ lại càng phải tận dụng fb, sử dụng trang web này làm background kiến thức, trang tham khảo, để tra cứu, còn fb là trang chính để dạy PMP luôn.
T đang nói với góc nhìn một người dùng bình thường, khi vào một trang web mình luôn có cảm giác đang giao tiếp với một đống máy móc, nhưng khi trên fb thì cảm giác là đang giao tiếp với một người bình thường nên sẽ hứng thú hơn :D anyway tùy thằng bạn định hướng thế nào, nhưng nếu có điều kiện thì nên thử, không được thì thôi

Tòn Also Commented

Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu?
Hay lắm thằng bạn, góp ý xí, lên trang fb chỉ thấy post link đến trang này.
Trên fb có hàng tỉ người tương tác trên đó mà chỉ dùng để link qua trang này thì uổng quá, T thấy mình có thể post những bài V thấy hay trong này lên fb để mọi người có thể tương tác, kể cả người nước ngoài. Trên đó họ có thể comment liên tục, không có V ở đó trả lời thì cũng có người khác trả lời, còn trong này mỗi lần post vào phải đợi, rồi phải nhập tên và email rất bất tiện.
Tương tác để họ biết được trình độ mình thì mới tin tưởng mà học tập nơi mình.
:D thấy V có tài viết lách đấy, khi nào rãnh làm nguyên cuốn PMP VN nhỉ