Comment on Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu? by Huy Nguyen.

Hi Kevin,

Mình đang tìm kiếm thông tin các khóa học PMP. Mình có kinh nghiệm hơn 12 năm trong ngành IT, hơn 8 năm làm manager. Nhờ Kevin tư vấn giúp.

Cám ơn nhiều
Huy Nguyen