HocPMP.Com

Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes

Ở trang này HocPMP tổng hợp tất cả các bài viết đã được viết về chủ đề luyện thi PMP, đó bao gồm các chủ đề được highlight với nhiều người truy cập (bookmarks quan trọng) và cả những bài viết chủ đề luyện thi PMP riêng lẻ phục vụ hiểu sâu hơn về 1 chủ đề nào đó trong kỳ thi PMP. Các chủ đề được cố gắp sắp xếp theo thứ tứ ABC và được viết bằng tiếng Việt để các bạn hiểu rõ (bên cạnh vẫn để các thuật ngữ tiếng Anh quan trọng để anh em nhận biết trong kỳ thi PMP thực tế).

Danh sách liệt kê này giúp anh em dễ dàng tìm kiếm các post cần thiết liên quan chủ đề luyện thi PMP. Tôi khuyến nghị các bạn đọc các bài viết này vì nó sẽ rất có ý nghĩa trong thi lấy chứng chỉ PMP. Và nếu bạn muốn chia sẻ quan điểm, hiểu biết của cá nhân hãy bình luận ở phía dưới mỗi bài, tôi bảo đảm tôi sẽ trả lời tất cả comment.

Có 2 section chính:

 1. Các bookmark/matrix học tập quan trọng.
 2. Các bài viết theo chủ đề luyện thi PMP.

SECTION 1: PMP Important Bookmarks

 1. Ma trận 47 Quy trình PMP
 2. Học PMP Tools / Techniques qua Video
 3. Tổng hợp khái niệm PMP
 4. PMP brain dump note for PMP exam
 5. PMP exam Tips and Tricks
 6. PMP Formulas & PMP Important Values
 7. Câu hỏi tính toán PMP (Lời giải)
 8. Free Project Management Templates
 9. 67 Outputs trong PMP ITTO
 10. Learn IPECC
 11. PMI-ism
 12. OPA
 13. EEF
 14. OPA Updates
 15. EEF Updates
 16. Ghi chú giản lược PMBOK 10 mảng kiến thức

SECTION 2: Góc nhìn PMP 

 1. Muốn thi PMP nên bắt đầu từ đâu
 2. 4 Nguyên nhân thi rớt PMP 
 3. Trình độ cần thiết tiếng anh thi PMP thế nào
 4. Lựa chọn trung tâm luyện thi PMP
 5. 6 Chuyện hoang đường về chứng chỉ PMP

SECTION 3: PMP in Topics

 1. 3 Yếu tố để 1 dự án thành công theo PMI đánh giá
 2. 3 Cách đo lường tiến độ dự án
 3. 3 Communication models
 4. 3 Cách ghi nhận tiến độ công việc theo luật Heuristic Rule of Thumb
 5. 4 Tools to estimate trong quản lý dự án chuẩn PMI
 6. 5 Mức độ ước lượng trong QLDA PMI đưa 5 (level of Accuracy)
 7. 5 Leadership Styles
 8. 5 Thuyết thúc đẩy Motivational Theories 
 9. 5 Powers of Project Manager 
 10. 6 lời đồn sai về chứng chỉ PMP 
 11. 7 Câu hỏi thường gặp khi làm Project Scope
 12. 7  Sources of conflict
 13. 15 Công việc PM phải làm theo mô tả PMI trong PMBOK
 14. 27 Quy trình có EEF là Input là những quy trình nào?
 15. Assumptions & Constraints
 16. Audits vs Inspection
 17. Accuracy vs Precision
 18. Aggressor hay Dominator là gì?
 19. Agile là gì? Scrum là gì?
 20. Crashing & Fast Tracking
 21. Chiến lược cho Negative risks
 22. Chiến lược cho Positive risks
 23. Checksheet vs Quality Checklist
 24. Cost Benefit Analysis
 25. Cost Risk là gì?
 26. Close procurements vs Close project or phase
 27. Cost baseline vs Cost budget
 28. Change Control Board (CCB) là gì?
 29. Contract là gì?
 30. Control limits vs Specification limits
 31. Centralized Contracting vs Decentralized Contracting
 32. Contingency Reserve vs Management Reserve
 33. Contingency Plan vs Fallback Plan
 34. Close Project vs Close Procurement
 35. Coaching vs Training vs Mentoring
 36. Conflict Resolution Techniques
 37. Configuration management system 
 38. Configuration control vs Change control
 39. Control account
 40. Corrective Action vs Prevention Action vs Defect Repair
 41. CPM (Critical Path Method) vs CCM (Critical Chain Method)
 42. Deming vs Juran vs Crosby in Quality management 
 43. Earned Monetary Management (EMV)
 44. Efficiency vs Effectiveness
 45. Efficiency vs Productivity
 46. Efficiency vs Performance
 47. Fitness for use & Zero defects trong quản trị chất lượng là gì?
 48. Grade vs Quality
 49. Human Resource Management plan
 50. Leadership thay đổi qua các thời kỳ 1970s – 2010s
 51. Life Cycle Cost là gì?
 52. Leads & Lags
 53. Learning Curve là gì?
 54. Marginal Analysis là gì?
 55. Monte Carlo Simulation là gì?
 56. No Home là gì?
 57. Near-critical path là gì?
 58. Negotiation Tactics
 59. Impact Scales
 60. Knowledge Area và Process Group trong PMBOK Guide
 61. Know risk vs Unknown risk
 62. Gold Plating & Scope Creep
 63. Những điều bạn cần nhớ khi trả lời 1 câu hỏi trong đề thi PMP
 64. Network diagram vs WBS
 65. Types of Risk? Known risks? Unknown Risk? Residual risks? Secondary Risks?
 66. Tuckman’s stages (5 giai đoạn hình thành và phát triển Project team)
 67. Utility Function
 68. Parkinson’s law
 69. Phase to phase relationships
 70. PMP Aspirants là gì?
 71. Project schedule vs Schedule baseline
 72. Project Management Doc vs Project Management Plan
 73. Project là gì?
 74. Project SoW (Statement of Work) vs Project Scope statement 
 75. Project Life Cycle là gì?
 76. Project Charter là gì?
 77. Project Kickoff Meeting là gì?
 78. Project Coordinator vs Project Expediter
 79. Procurement Contracts (10 types)
 80. Project selection method
 81. Project Management Doc List vs Project Management Plan List
 82. PRINCE2 là gì? Khác với chứng chỉ PMP như thế nào?
 83. PMIS vs IMS
 84. Performance reporting vs Performance reviews
 85. Project records vs Project reports
 86. Padding vs Reserves
 87. Recognition và Rewards System
 88. Risk Attitude
 89. Risk vs Issue
 90. Risk Probability and Impact
 91. Quality Control vs Quality Assurance (QC vs QA)
 92. Quality Control vs Validate Scope
 93. Qualitative vs Quantitative risk analysis
 94. Residual Risk vs Secondary Risk
 95. Risk Management là gì?
 96. ROM (Rough Order of Magnitude) vs Definitive estimate 
 97. RAM (Responsibility Assignment Matrix) vs Organization chart (RACI là gì?)
 98. Scope Baseline là gì?
 99. S-Curve là gì?
 100. Single source vs Sole Source
 101. Stakeholder engagement assessment matrix
 102. Salience model là gì? Stakeholder classification models
 103. Validation vs Verification
 104. Verified Deliverables vs Accepted Deliverables
 105. Vai trò của 1 PM là gì?
 106. WAS (Work Authorization System)
 107. WBS vs OBS vs RBS
 108. Weighting System
 109. What is Slack (Float)? Free float? Total float? Project float?
 110. What is Functional Organization Structure?
 111. What is Matrix Organization Structure?
 112. What is Projectized Organization Structure?
 113. Workaround là gì?
 114. Work Performance Reports
 115. Work Package vs Activity
 116. Work Performance Data (WPD) vs Work Performance Information (WPI)

10 thoughts on “Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes

 1. Cảm ơn Học PMP đã tạo ra site này để mình có thể học PMP mọi lúc mọi nơi.

 2. Cảm ơn Học PMP đã ghi chú những bài rất dễ hiểu, mình đã học PMP ở trung tâm nhưng không hiệu quả bằng học trên trang của Kevin.

 3. hocpmp.com viết rất chi tiết, rõ ràng.

  Nếu có thể update liên tục các câu hỏi và thông tin của PMI mới nhất thì tốt quá.

  Cám ơn Kevin nhiều!

 4. Cảm ơn Kevin đã tổng hợp thông tin rất hữu ích, các topic đều rất có giá trị trong việc luyện thi PMP

 5. Hiện tại mình cũng đang tìm hiểu về các trung tâm dạy luyện thi pmp tại tphcm nên nhờ học pmp hướng dẫn giúp mình thêm về việc này nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − nine =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.