HocPMP.Com

Ở trang này HocPMP tổng hợp tất cả các bài viết đã được viết về chủ đề luyện thi PMP, đó bao gồm các chủ đề được highlight với nhiều người truy cập (bookmarks quan trọng) và cả những bài viết chủ đề luyện thi PMP riêng lẻ phục vụ hiểu sâu hơn về 1 chủ đề nào đó trong kỳ thi PMP. Các chủ đề được cố gắp sắp xếp theo thứ tứ ABC và được viết bằng tiếng Việt để các bạn hiểu rõ (bên cạnh vẫn để các thuật ngữ tiếng Anh quan trọng để anh em nhận biết trong kỳ thi PMP thực tế).

Danh sách liệt kê này giúp anh em dễ dàng tìm kiếm các post cần thiết liên quan chủ đề luyện thi PMP. Tôi khuyến nghị các bạn đọc các bài viết này vì nó sẽ rất có ý nghĩa trong thi lấy chứng chỉ PMP. Và nếu bạn muốn chia sẻ quan điểm, hiểu biết của cá nhân hãy bình luận ở phía dưới mỗi bài, tôi bảo đảm tôi sẽ trả lời tất cả comment.

Có 2 section chính:

 1. Các bookmark/matrix học tập quan trọng.
 2. Các bài viết theo chủ đề luyện thi PMP.

SECTION 1: PMP Important Bookmarks

 1. Ma trận 47 Quy trình PMP
 2. Học PMP Tools / Techniques qua Video
 3. Tổng hợp khái niệm PMP
 4. PMP brain dump note for PMP exam
 5. PMP exam Tips and Tricks
 6. PMP Formulas & PMP Important Values
 7. Câu hỏi tính toán PMP (Lời giải)
 8. Free Project Management Templates
 9. 67 Outputs trong PMP ITTO
 10. Learn IPECC
 11. PMI-ism
 12. OPA
 13. EEF
 14. OPA Updates
 15. EEF Updates
 16. Ghi chú giản lược PMBOK 10 mảng kiến thức

SECTION 2: PMP in Topics

 1. 3 Yếu tố để 1 dự án thành công theo PMI đánh giá
 2. 3 Cách đo lường tiến độ dự án
 3. 3 Communication models
 4. 3 Cách ghi nhận tiến độ công việc theo luật Heuristic Rule of Thumb
 5. 4 Tools to estimate trong quản lý dự án chuẩn PMI
 6. 5 Mức độ ước lượng trong QLDA PMI đưa 5 (level of Accuracy)
 7. 5 Leadership Styles
 8. 5 Thuyết thúc đẩy Motivational Theories 
 9. 5 Powers of Project Manager 
 10. 6 lời đồn sai về chứng chỉ PMP 
 11. 7 Câu hỏi thường gặp khi làm Project Scope
 12. 7  Sources of conflict
 13. 15 Công việc PM phải làm theo mô tả PMI trong PMBOK
 14. 27 Quy trình có EEF là Input là những quy trình nào?
 15. Assumptions & Constraints
 16. Audits vs Inspection
 17. Accuracy vs Precision
 18. Aggressor hay Dominator là gì?
 19. Agile là gì? Scrum là gì?
 20. Crashing & Fast Tracking
 21. Chiến lược cho Negative risks
 22. Chiến lược cho Positive risks
 23. Checksheet vs Quality Checklist
 24. Cost Benefit Analysis
 25. Cost Risk là gì?
 26. Cost baseline vs Cost budget
 27. Change Control Board (CCB) là gì?
 28. Contract là gì?
 29. Control limits vs Specification limits
 30. Centralized Contracting vs Decentralized Contracting
 31. Contingency Reserve vs Management Reserve
 32. Contingency Plan vs Fallback Plan
 33. Close Project vs Close Procurement
 34. Coaching vs Training vs Mentoring
 35. Conflict Resolution Techniques
 36. Configuration management system 
 37. Configuration control vs Change control
 38. Control account
 39. Corrective Action vs Prevention Action vs Defect Repair
 40. CPM (Critical Path Method) vs CCM (Critical Chain Method)
 41. Deming vs Juran vs Crosby in Quality management 
 42. Earned Monetary Management (EMV)
 43. Efficiency vs Effectiveness
 44. Efficiency vs Productivity
 45. Efficiency vs Performance
 46. Fitness for use & Zero defects trong quản trị chất lượng là gì?
 47. Grade vs Quality
 48. Human Resource Management plan
 49. Leadership thay đổi qua các thời kỳ 1970s – 2010s
 50. Life Cycle Cost là gì?
 51. Leads & Lags
 52. Learning Curve là gì?
 53. Marginal Analysis là gì?
 54. Monte Carlo Simulation là gì?
 55. No Home là gì?
 56. Near-critical path là gì?
 57. Negotiation Tactics
 58. Impact Scales
 59. Knowledge Area và Process Group trong PMBOK Guide
 60. Know risk vs Unknown risk
 61. Gold Plating & Scope Creep
 62. Những điều bạn cần nhớ khi trả lời 1 câu hỏi trong đề thi PMP
 63. Network diagram vs WBS
 64. Types of Risk? Known risks? Unknown Risk? Residual risks? Secondary Risks?
 65. Tuckman’s stages (5 giai đoạn hình thành và phát triển Project team)
 66. Utility Function
 67. Parkinson’s law
 68. Phase to phase relationships
 69. PMP Aspirants là gì?
 70. Project schedule vs Schedule baseline
 71. Project Management Doc vs Project Management Plan
 72. Project là gì?
 73. Project SoW (Statement of Work) vs Project Scope statement 
 74. Project Life Cycle là gì?
 75. Project Charter là gì?
 76. Project Kickoff Meeting là gì?
 77. Project Coordinator vs Project Expediter
 78. Procurement Contracts (10 types)
 79. Project selection method
 80. Project Management Doc List vs Project Management Plan List
 81. PRINCE2 là gì? Khác với chứng chỉ PMP như thế nào?
 82. PMIS vs IMS
 83. Performance reporting vs Performance reviews
 84. Project records vs Project reports
 85. Padding vs Reserves
 86. Recognition và Rewards System
 87. Risk Attitude
 88. Risk vs Issue
 89. Risk Probability and Impact
 90. Quality Control vs Quality Assurance (QC vs QA)
 91. Quality Control vs Validate Scope
 92. Qualitative vs Quantitative risk analysis
 93. Residual Risk vs Secondary Risk
 94. Risk Management là gì?
 95. ROM (Rough Order of Magnitude) vs Definitive estimate 
 96. RAM (Responsibility Assignment Matrix) vs Organization chart (RACI là gì?)
 97. Scope Baseline là gì?
 98. S-Curve là gì?
 99. Single source vs Sole Source
 100. Stakeholder engagement assessment matrix
 101. Salience model là gì? Stakeholder classification models
 102. Validation vs Verification
 103. Verified Deliverables vs Accepted Deliverables
 104. Vai trò của 1 PM là gì?
 105. WAS (Work Authorization System)
 106. WBS vs OBS vs RBS
 107. Weighting System
 108. What is Slack (Float)? Free float? Total float? Project float?
 109. What is Functional Organization Structure?
 110. What is Matrix Organization Structure?
 111. What is Projectized Organization Structure?
 112. Workaround là gì?
 113. Work Performance Reports
 114. Work Package vs Activity
 115. Work Performance Data (WPD) vs Work Performance Information (WPI)

 

Comments

 1. Hùng VIB

  Cảm ơn Học PMP đã ghi chú những bài rất dễ hiểu, mình đã học PMP ở trung tâm nhưng không hiệu quả bằng học trên trang của Kevin.

  View Comment
 2. Phan Trần Huấn

  hocpmp.com viết rất chi tiết, rõ ràng.

  Nếu có thể update liên tục các câu hỏi và thông tin của PMI mới nhất thì tốt quá.

  Cám ơn Kevin nhiều!

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.