Comment on Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes by Hùng VIB.

Cảm ơn Học PMP đã ghi chú những bài rất dễ hiểu, mình đã học PMP ở trung tâm nhưng không hiệu quả bằng học trên trang của Kevin.