Comment on Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes by Phan Trần Huấn.

hocpmp.com viết rất chi tiết, rõ ràng.

Nếu có thể update liên tục các câu hỏi và thông tin của PMI mới nhất thì tốt quá.

Cám ơn Kevin nhiều!