Comment on Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes by Tran Nhat.

Cảm ơn Kevin đã tổng hợp thông tin rất hữu ích, các topic đều rất có giá trị trong việc luyện thi PMP

Recent Comments by Tran Nhat

Phải làm gì khi có yêu cầu change request trong luyện thi PMP?
Theo mình thì Change request xảy ra cả ở giai đoạn Monitor & Control nữa vì nó là Output của hầu hết các Control process


Sự khác nhau giữa Quality Assurance và Quality Control
Bài viết rất hay, cảm ơn Ad!