Comment on Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes by Vu Nguyen.

Thanks Kevin so much,
I just new member for start study about PMP.

Recent Comments by Vu Nguyen

Download PMBOK Guide 5th PDF Direct Link
Dear anh kevin , PMBOK Guide 5th và PMBOK 6 là giống nhau nhưng khác thời gian phát hành hả anh ? Thanks