Comment on Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes by Toan Dang.

Xin chào các bạn

Mình hiện đang ôn thi PMP chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng 12/2018 cuối năm nay. Nhưng phiên bản mình học trước đây đã lỗi thời, mình đăng ký account trong PMI và download được quyển Version 6 nhưng không có quyển Rita 9.
Bạn nào có quyển Rita 9 cho mình xin file PDF với (Mình có quyển Rita 9 của Ashok nhưng in ra mờ quá không học được).

Nếu có các bạn gửi mail giúp Toàn qua email: [email protected]

Chân thành cám ơn các bạn
Phước Toàn

Toan Dang Also Commented

Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes
Xin chào các bạn
Mình hiện đang ôn thi PMP chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng 12/2018 cuối năm nay. Nhưng phiên bản mình học trước đây đã lỗi thời, mình đăng ký account trong PMI và download được quyển Version 6 nhưng không có quyển Rita 9.
Bạn nào có quyển Rita 9 cho mình xin file PDF với (Mình có quyển Rita 9 của Ashok nhưng in ra mờ quá không học được)
Chân thành cám ơn các bạn
Phước Toàn