Quality Control thuộc KA Quality Management

Validate Scope thuộc KA Scope Management.

Quality Control quan tâm chính đến việc đúng đắn (Correctness) của các deliverable/Work result và thỏa các yêu cầu chất lượng đặc biệt cho deliverable đó. => Verified deliverables.

Scope Validation quan tâm chính đến việc chấp nhận (Acceptance) các deliverable/work results => Accepted Deliverables.

Thông thường, Control Quality sẽ được thực hiện trước Validate Scope hoặc có thể thực hiện song song.

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.