Giải thích về các thuật ngữ trong Project team roles? Aggressor, Devil’s Advocate, Dominator, Blocker…

HocPMP.Com

Giải thích về các thuật ngữ trong Project team roles? Aggressor, Devil’s Advocate, Dominator, Blocker…   Trong một Project team mỗi người sẽ có một vai trò và trách nhiệm khác nhau. Mỗi vai trò đó đều được gắn liền với 1 thuật ngữ nào đó. Ở bài này chúng ta cùng điểm qua 1 số thuật ngữ […]

Read More