Risk Thresholds trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI

Risk Thresholds trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI Risk Thresholds là một bộ đôi thường đề cập không thể thiếu khi nói đến Risk Tolerances. Nếu Risk Tolerances như những nhân tố/tiêu chí chấp nhận rủi ro…

Risk Tolerances trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI

Risk Tolerances trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI Risk Tolerance hay còn gọi là mức độ chấp nhận rủi ro mà một cty hay Stakeholder chấp nhận rủi ro xảy ra đối với dự án. Risk Tolerance…

Risk Attitude là gì? 3 Thành phần của Risk Attitude?

Risk Attitude là gì? 3 Thành phần của Risk Attitude?   Project risk là những sự kiện hay điều kiện xảy ra không chắc trong trong quan trọng quản lý dự án, thực tế project risk có thể đem lại…