Hệ thống 8 chứng chỉ quản lý dự án PMI đề xuất – PMP, PgMP, PfMP, CAPM, PMI-PBA, PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP

HocPMP.Com

Hệ thống 8 chứng chỉ quản lý dự án mà PMI đề xuất – PMP, PgMP, PfMP, CAPM, PMI-PBA, PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP   PMI là một viện quản lý dự án Hoa Kỳ thành lập vào năm 1969, những chứng chỉ PMI được ra đời dưới sự đúc kết của những chuyên gia trong lĩnh […]

Read More