Sự khác nhau giữa Risk và Issue trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Risk và Issue trong luyện thi PMP   Trước đây tôi phân định risk và issue trong dự án có thể một cách quán tính, nhưng gần đây có bạn hỏi risk và issue khác nhau…

Change Control Board (CCB) là gì?

Change Control Board (CCB) là gì? Trong quá trình quản lý dự án change request là điều khó tránh khỏi nhưng Project Manager cũng phải ngăn chặn nguyên nhân dẫn đến thay đổi xảy ra bằng nhiều cách. Theo nghiên cứu chi…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Change log theo chuẩn kiến thức PMI

Tìm hiểu về Change log theo chuẩn kiến thức PMI   Change log là một Output của quy trình Perform integrated change control (thuộc mảng kiến thức Project integration management). Change log thông thường dùng để ghi chú các việc…