Change in Agile? Is it FREE?

Change in Agile? Is it FREE? The underlying purpose or motivating factor behind the whole Agile development methodology was to allow teams the flexibility to inspect and adapt to changes. This was something the practitioners of traditional waterfall methodology were longing for after scope creep ruined almost every project they worked on so, they jumped […]

Read More

Tìm hiểu về Change Management Plan trong luyện thi PMP

Tìm hiểu về Change Management Plan trong luyện thi PMP   Control dự án để bám theo baselines và Project Management Plan và tối thiểu những change tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng của Project Manager. Cho dù bạn làm trong dự án lớn hay nhỏ thì việc ngăn chặn change ảnh hưởng tới dự […]

Read More

Change Control Board (CCB) là gì?

Change Control Board (CCB) là gì? Trong quá trình quản lý dự án change request là điều khó tránh khỏi nhưng Project Manager cũng phải ngăn chặn nguyên nhân dẫn đến thay đổi xảy ra bằng nhiều cách. Theo nghiên cứu chi phí dự án có thể tăng lên đến 100 lần nếu có change xảy ra […]

Read More