Tìm hiểu 4 thành phần của Configuration management system trong luyện thi PMP

pmis_configuration_management_change_control

Tìm hiểu 4 thành phần của Configuration management system trong luyện thi PMP   Configuration management system là một thành phần phụ của PMIS (Project management information system), đó là những tài liệu thuần kỹ thuật, ví dụ các bạn làm triển khai 1 core banking cho ngân hàng thì tài liệu này có thể […]

Read More