Sự khác nhau giữa Padding vs Reserves trong học thi PMP

Sự khác nhau giữa Padding vs Reserves trong học thi PMP   Padding và Reserves là 2 khái niệm bạn sẽ gặp trong khi estimate time và cost, về mặt ngữ nghĩa 2 thuật ngữ này hoàn toàn khác nhau không đơn thuần là phần thêm vào khi làm estimating. 2 Quy trình bạn sẽ […]

Read More

Xây dựng chiến lược cho Positive Risks

Xây dựng chiến lược cho Positive Risks   Sau khi project team xác định tất cả các risk có thể xảy ra trong dự án (list of identified risks) + danh sách các kế hoạch xử lý có thể có (potential response) => Thành phần này gọi là Risk Register. Risk ở đây là những sự […]

Read More

Project risk là gì? Known Risk vs Unknown risk?

HocPMP.Com

Project risk là gì? Known Risk vs Unknown risk?   Project risk là một sự kiện hay điều kiện xảy ra không chắc chắn, Risk có ảnh hưởng tiêu cực (negative) hoặc tích cực (positive) lên project objective như: scope, time, budget, quality. Một project risk có thể có 1 hay nhiều nguyên nhân (cause) […]

Read More

Tìm hiểu về Risk register trong đề thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Risk register trong đề thi PMP   Risk register là một ouput của quy trình Identify risks, thuộc mảng kiến thức Project risk management.   The primary output from Identify Risks is the initial entry into the risk register. The risk register is a document in which the results of risk analysis […]

Read More