Cách hiểu tuần tự xử lý trong Project risk management – Flowchart of risk process

Cách hiểu tuần tự xử lý trong Project risk management – Flowchart of risk process    Một số xử lý chính trong mảng kiến thức project risk management: Tạo một Risk register (risk, category, source of risk, potential responses). Nếu…

HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Cost baseline vs Cost budget (Project budget) trong đề thi PMP

Sự khác nhau giữa Cost baseline vs Cost budget (Project budget) trong đề thi PMP   Cost baseline (BAC – Budget At Completion) và Project budget (cost budget) là hai khái niệm quan trọng trong khi bạn làm về project…

Sự khác nhau giữa Padding vs Reserves trong học thi PMP

Sự khác nhau giữa Padding vs Reserves trong học thi PMP   Padding và Reserves là 2 khái niệm bạn sẽ gặp trong khi estimate time và cost, về mặt ngữ nghĩa 2 thuật ngữ này hoàn toàn khác nhau…

Xây dựng chiến lược cho Positive Risks

Xây dựng chiến lược cho Positive Risks   Sau khi project team xác định tất cả các risk có thể xảy ra trong dự án (list of identified risks) + danh sách các kế hoạch xử lý có thể có…

HocPMP.Com

Project risk là gì? Known Risk vs Unknown risk?

Project risk là gì? Known Risk vs Unknown risk?   Project risk là một sự kiện hay điều kiện xảy ra không chắc chắn, Risk có ảnh hưởng tiêu cực (negative) hoặc tích cực (positive) lên project objective như: scope,…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Risk register trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Risk register trong đề thi PMP   Risk register là một ouput của quy trình Identify risks, thuộc mảng kiến thức Project risk management.   The primary output from Identify Risks is the initial entry into the…