Tìm hiểu về Cost Baseline trong quản lý dự án chuẩn PMI

vi-du-project-cost-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Tìm hiểu về Cost Baseline trong quản lý dự án chuẩn PMI   Cost baseline là output của 1 quy trình duy nhất là Determine budget, thuộc mảng kiến thức Project cost management. Cost baseline được xem như 1 approved version của time-phased project budget, cost baseline là một thành phần của Project Management Plan […]

Read More