Agile KS 1 – Time, Budget and Cost Estimation for Agile project – PMI-ACP Exam

Agile KS 1 – Time, Budget and Cost Estimation for Agile project – PMI-ACP Exam Steps involved in Agile estimation: Determine the unit (e.g. story points / ideal time) Calculate / estimate the efforts Convert efforts into work schedule (by…

Thuật ngữ Buffer trong quản lý dự án là gì? Luyện thi PMI-ACP

Thuật ngữ Buffer trong quản lý dự án là gì? Luyện thi PMI-ACP     Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận….

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính khấu hao Depreciation trong đề thi PMP (Có lời giải)

Tổng hợp dạng câu hỏi PMP về tính khấu hao Depreciation trong đề thi PMP (Có lời giải) Khi doanh nghiệp mua 1 tài sản cố định, tài sản đó ko được sử dụng mãi mãi mà bị khấu hao…

Khi nào cần thực hiện thanh toán (Payment) cho Seller trong quản lý dự án

Khi nào cần thực hiện thanh toán (Payment) cho Seller trong quản lý dự án Là một Project Manager bạn cần biết khi nào payment thực hiện (Payment will be made) để có plan hợp lý. Payment là việc thanh…

HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Performance Reporting vs Performance Reviews trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Performance Reporting vs Performance Reviews trong luyện thi PMP   Trong khi học luyện thi PMP các bạn sẽ gặp bộ công cụ Performance reporting và Performance reviews, rất dễ bị nhầm lẫn và cá nhân…

HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Cost baseline vs Cost budget (Project budget) trong đề thi PMP

Sự khác nhau giữa Cost baseline vs Cost budget (Project budget) trong đề thi PMP   Cost baseline (BAC – Budget At Completion) và Project budget (cost budget) là hai khái niệm quan trọng trong khi bạn làm về project…