Latin Hypbercube simulation là gì? 02 Loại Sampling (lấy mẫu) trong quy trình Perform Quantitative Risk Analysis câu hỏi khó trong đề thi PMI-RMP

pmi-rmp

Latin Hypbercube simulation là gì? 02 Loại Sampling (lấy mẫu) trong quy trình Perform Quantitative Risk Analysis câu hỏi khó trong đề thi PMI-RMP Trong quy trình Perform quantitative risk analysis có những công cụ sau: Data gathering and representation techniques Quantitative risk analysis and modeling techniques Expert judgment Trong đó bộ công cụ Quantitative risk […]

Read More

Decision Tree là gì trong luyện thi PMI-RMP

emv chose

Decision Tree là gì trong luyện thi PMI-RMP  Decision tree is a models of real situations and are used to see the potential impacts of decisions by taking into account the associated risks, probabilities, impacts. A decision tree takes into account . It calculates based on the (probability times impact) techniques It involves (two events […]

Read More

Monte Carlo Simulation là gì?

monte carlo 2

Monte Carlo Simulation là gì? Nếu bạn đã từng làm việc liên quan đến risk management bạn sẽ nghe đến Monte Carlo Simulation. Monte Carlo Simulation là một kỹ thuật phân tích rủi ro định lượng để xác định mức đội rủi ro hoàn thành dự án, được xem là một trong những kỹ thuật hay […]

Read More