HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Performance Reporting vs Performance Reviews trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Performance Reporting vs Performance Reviews trong luyện thi PMP   Trong khi học luyện thi PMP các bạn sẽ gặp bộ công cụ Performance reporting và Performance reviews, rất dễ bị nhầm lẫn và cá nhân…

Tổng hợp những công việc hay hoạt động cần làm trong 5 giai đoạn quản lý dự án chuẩn PMI (IPECC)

Tổng hợp những công việc hay hoạt động cần làm trong 5 giai đoạn quản lý dự án chuẩn PMI (IPECC) PMP IPECC Activities Initiating: 10 activities | 2 processes Planning: 24 activities | 24 processes Executing: 22 activities | 8 processes Monitoring & Controlling: 19…

22 Công việc cần làm trong giai đoạn Thi hành dự án (Executing PMP)

22 Công việc cần làm trong giai đoạn Thi hành dự án (Executing PMP)   Executing the work from Project Management Plan Produce product deliverables (product scope) Gather WPD Request changes Implement only approved changes Continuously improve Follow processes Determine…

HocPMP.Com

PMP Exam Tips & Tricks #15 – Mẹo các câu hỏi PMP có liên quan WPI

PMP Exam Tips & Tricks #15 – Mẹo các câu hỏi PMP có liên quan WPI   Đối với các câu hỏi thi PMP có rất nhiều câu hỏi hỏi ở dạng quy trình có những ouput nào hay giai…

HocPMP.Com

Tổng quan 5 giai đoạn quản lý dự án theo PMI – Top 5 project management phases

Tổng quan 5 giai đoạn quản lý dự án theo PMI – Top 5 project management phases   Tùy theo tài liệu hay chứng chỉ bạn học mà đề cập project management gồm bao nhiêu giai đoạn, có chứng chỉ đề…

Tổng hợp 119 Tools và Techniques trong 47 Quy trình Quản Lý Dự Án chuẩn PMP PMI

119 PMP Tools and Techniques Như chúng ta đã biết PMBOK chia dự án làm 5 giai đoạn, ứng với mỗi giai đoạn có các quy trình chuẩn để thực hiện mục tiêu của giai đoạn đó. Có tất cả…

PMP Quy Trình Manage Stakeholder Engagement 13.3

PMP Quy Trình Manage Stakeholder Engagement 13.3 Process Name: Manage Stakeholder Engagement 13.3 KA: Project Stakeholder Management Process Group: E Communicating and working with stakeholders to meet their needs and expectations, and addressing issues as they occur… by ensuring that stakeholders…