So sánh sự khác nhau giữa Performance và Efficiency

HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Performance và Efficiency   Trong đề thi PMP bạn sẽ gặp các câu hỏi về dùng các thuật ngữ Performance, Productivity, Efficiency và Effectiveness… chắc chắn một điều rằng bạn sẽ không có các câu hỏi trực tiếp hỏi Performance là gì hay Effectiveness là gì? Nhưng chắc chắn […]

Read More

So sánh sự khác nhau giữa Productivity và Efficiency

HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Productivity và Efficiency   Trong đề thi PMP bạn sẽ đọc các câu hỏi có dùng thuật ngữ productivity, efficiency, effectiveness. Đây là các thuật ngữ không có câu hỏi trả lời trực tiếp (direct question) dạng như effectiveness là gì, hay productivity là gì? nhưng bạn cần hiểu […]

Read More

Sự khác nhau giữa Efficiency và Effectiveness

HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Efficiency và Effectiveness   Trong đề thi PMP sẽ có rất nhiều câu hỏi về efficiency và effectiveness, chắc chắc trong đề thi sẽ không có câu hỏi trực tiếp về efficiency hay effectiveness là gì. Nhưng bạn cũng nên hiểu sâu xa nghĩa của chúng để không phải thuộc lòng […]

Read More

3 nhà khoa học phổ biến Deming và Juran và Crosby liên quan đề thi PMP mảng kiến chức Project quality management

3 nhà khoa học phổ biến Deming và Juran và Crosby liên quan đề thi PMP mảng kiến chức Project quality management 3 nhà khoa học Deming, Juran và Crosby là 3 cái tên thường được nhắc đến trong đề thi PMP nói chung và mảng kiến thức Project quality management nói riêng. Ở bài […]

Read More

So sánh sự khác nhau giữa Validation và Verification

So sánh sự khác nhau giữa Validation và Verification   Ở bài này tôi chia sẻ về chủ đề “So sánh sự khác nhau giữa Validation và Verification” hai thuật ngữ người ta thường hiểu là một, đồng dạng nhưng thực tế không phải như thế và đặc biệt trong kỳ thi PMP sẽ có […]

Read More

So sánh sự khác nhau giữa Corrective Action, Prevention Action và Defect Repair trong kỳ thi PMP

So sánh sự khác nhau giữa Corrective Action, Prevention Action và Defect Repair trong kỳ thi PMP Cả 3 khái niệm Corrective Action, Prevention Action và Defect Repair đều được sử dụng trong mảng kiến thức quản lý chất lượng, 3 khái niệm này xuất hiện rất nhiều trong 4 quy trình quản lý chất lượng. […]

Read More

Sự khác nhau giữa Quality Assurance và Quality Control

Sự khác nhau giữa Quality Assurance và Quality Control (QA vs QC) Cách đây khoảng 4 năm, tôi có gặp 1 anh làm việc ở phòng chất lượng và anh ta chia sẻ anh ta làm việc với vai trò kỹ sư QA và QC (Quality Assurance / Quality Control). Tôi đã hỏi anh ấy về […]

Read More

Sự khác nhau giữa quy trình Quality Control và Validate Scope

Quality Control thuộc KA Quality Management Validate Scope thuộc KA Scope Management. Quality Control quan tâm chính đến việc đúng đắn (Correctness) của các deliverable/Work result và thỏa các yêu cầu chất lượng đặc biệt cho deliverable đó. => Verified deliverables. Scope Validation quan tâm chính đến việc chấp nhận (Acceptance) các deliverable/work results => […]

Read More