HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Performance và Efficiency

So sánh sự khác nhau giữa Performance và Efficiency   Trong đề thi PMP bạn sẽ gặp các câu hỏi về dùng các thuật ngữ Performance, Productivity, Efficiency và Effectiveness… chắc chắn một điều rằng bạn sẽ không có các…

HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Productivity và Efficiency

So sánh sự khác nhau giữa Productivity và Efficiency   Trong đề thi PMP bạn sẽ đọc các câu hỏi có dùng thuật ngữ productivity, efficiency, effectiveness. Đây là các thuật ngữ không có câu hỏi trả lời trực tiếp…

HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Efficiency và Effectiveness

Sự khác nhau giữa Efficiency và Effectiveness   Trong đề thi PMP sẽ có rất nhiều câu hỏi về efficiency và effectiveness, chắc chắc trong đề thi sẽ không có câu hỏi trực tiếp về efficiency hay effectiveness là gì….

So sánh sự khác nhau giữa Coaching vs Training vs Mentoring

So sánh sự khác nhau giữa Coaching vs Training vs Mentoring Ở bài này Kevin chia sẻ về sự khác nhau giữa Coaching vs Training vs Mentoring. 3 Thuật ngữ này xuất hiện rất nhiều trong đời sống hàng ngày….

3 nhà khoa học phổ biến Deming và Juran và Crosby liên quan đề thi PMP mảng kiến chức Project quality management

3 nhà khoa học phổ biến Deming và Juran và Crosby liên quan đề thi PMP mảng kiến chức Project quality management 3 nhà khoa học Deming, Juran và Crosby là 3 cái tên thường được nhắc đến trong đề…

HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Work Package và Activity trong quản lý dự án chuẩn PMI

So sánh sự khác nhau giữa Work Package và Activity trong quản lý dự án chuẩn PMI Bài viết này được viết trong chuỗi bài viết các khái niệm trong kỳ thi PMP. Thuật ngữ này sẽ xuất hiện trong…

So sánh sự khác nhau giữa Validation và Verification

So sánh sự khác nhau giữa Validation và Verification   Ở bài này tôi chia sẻ về chủ đề “So sánh sự khác nhau giữa Validation và Verification” hai thuật ngữ người ta thường hiểu là một, đồng dạng nhưng…

So sánh sự khác nhau giữa Corrective Action, Prevention Action và Defect Repair trong kỳ thi PMP

So sánh sự khác nhau giữa Corrective Action, Prevention Action và Defect Repair trong kỳ thi PMP Cả 3 khái niệm Corrective Action, Prevention Action và Defect Repair đều được sử dụng trong mảng kiến thức quản lý chất lượng, 3…

Sự khác nhau giữa Quality Assurance và Quality Control

Sự khác nhau giữa Quality Assurance và Quality Control (QA vs QC) Cách đây khoảng 4 năm, tôi có gặp 1 anh làm việc ở phòng chất lượng và anh ta chia sẻ anh ta làm việc với vai trò kỹ…

Sự khác nhau giữa quy trình Quality Control và Validate Scope

Quality Control thuộc KA Quality Management Validate Scope thuộc KA Scope Management. Quality Control quan tâm chính đến việc đúng đắn (Correctness) của các deliverable/Work result và thỏa các yêu cầu chất lượng đặc biệt cho deliverable đó. => Verified…