Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao?

Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao? Fault Tree Analysis hay còn được viết tắt là FTA là công cụ sử dụng trong quy trình Perform Quantitative Risk…