Sự khác nhau giữa Grade và Quality trong kỳ thi PMP

Sự khác nhau giữa Grade và Quality trong kỳ thi PMP Khi tôi đi làm dự án cách đây 5 năm, gặp một khách hàng nước ngoài nó nói hỏi sản phẩm của mày làm là low grade product hay high grade product? hay theo quan điểm của mày thì chọn low grade và high […]

Read More