HocPMP.Com

Tìm hiểu về Motivation trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Motivation trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Trước khi xem bài này bạn nên đọc qua 5 thuyết thúc đẩy động lực Motivational Theory hay đề cập trong đề thi PMP. Motivation là một kỹ…

Danh sách 33 thành phần Project Documents trong thi PMP

Danh sách 36 thành phần Project Documents trong thi PMP Cùng với Project Management Plan, Project Documents là một output rất phổ biến trong các quy trình quản lý dự án mà PMI đưa ra nhưng thường được nhớ 1…

| hocpmp.com | chia se hoc luyen thi pmp Online

11 Biến thể của RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform) Matrix

11 Biến thể của RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform) Matrix   Như các bạn đã biết RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform) là một dạng ma trận sắp xếp vai trò của mỗi team member trong project thông qua RAM responsibility…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về RBS (Resource Breakdown Structure) trong thi PMP

Tìm hiểu về RBS (Resource Breakdown Structure) trong thi PMP   RBS (Resource Breakdown Structure) là output của quy trình Estimate Activity Resources, thuộc mảng kiến thức Project time management.   The resource breakdown structure is a hierarchical representation of…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Resource Calendars ITTO trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Resource Calendars ITTO trong đề thi PMP A resource calendar identifies the working days, shifts, start and end of normal business hours, weekends, and public holidays when each specific resource is available. Information on which resources (such…

HocPMP.Com

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online – Quiz 02 – Determining Process Name from a Given Knowledge Area or Project phase

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online  – Quiz 02 – Determining Process Name from a Given Knowledge Area or Project phase     [wc_toggle title=”Xem hướng dẫn luyện thi PMP” layout=”box”] * Xin vui lòng nhập Tên và Email để bắt đầu, Chúng…

HocPMP.Com

Leadership style trong các giai đoạn hình thành project team

Leadership style trong các giai đoạn hình thành project team   Để thực hiện dự án Project Manager cần có project team để cùng phối hợp với nhau dưới sự dẫn dắt của Project Manager. Một project team theo Tuckman…

HocPMP.Com

PMI định nghĩa thế nào gọi là một Project Team Effectiveness?

PMI định nghĩa thế nào gọi là một Project Team Effectiveness?   Một team làm việc đạt hiệu quả cao, được người dùng chấp nhận sản phẩm cuối cùng là điều mà ai cũng mong muốn và xem đó là…

HocPMP.Com

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online – Module 09 – Chuyên đề Project Human Resource Management trong kỳ thi PMP

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online  – Module 09 – Chuyên đề Project Human Resource Management trong kỳ thi PMP     [wc_toggle title=”Xem hướng dẫn luyện thi PMP” layout=”box”] * Xin vui lòng nhập Tên và Email để bắt đầu, Chúng tôi sẽ…

HocPMP.Com

Giải thích về các thuật ngữ trong Project team roles? Aggressor, Devil’s Advocate, Dominator, Blocker…

Giải thích về các thuật ngữ trong Project team roles? Aggressor, Devil’s Advocate, Dominator, Blocker…   Trong một Project team mỗi người sẽ có một vai trò và trách nhiệm khác nhau. Mỗi vai trò đó đều được gắn liền với 1 thuật…