Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes

HocPMP.Com

Ở trang này HocPMP tổng hợp tất cả các bài viết đã được viết về chủ đề luyện thi PMP, đó bao gồm các chủ đề được highlight với nhiều người truy cập (bookmarks quan trọng) và cả những bài viết chủ đề luyện thi PMP riêng lẻ phục vụ hiểu sâu hơn về 1 chủ […]

Read More

Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6

Ở bài này ghi chú tất cả các quy trình quản lý dự án và được phân loại theo từng giai đoạn dự án cũng như từng mảng kiến thức. Các bạn có thể xem chi tiết từng quy trình bằng việc click vào quy trình nào cần tham khảo sâu hơn. Bằng việc nắm vững các ITTO của 47 quy trình là nền tảng để vượt qua kỳ thi PMP dễ nhất.

Read More

Tổng hợp tất cả các mẹo thi PMP (Tips & Tricks PMP Exam)

HocPMP.Com

Tổng hợp các mẹo và bí quyết thi PMP dựa trên kinh nghiệm học thi, phần lớn mẹo thi PMP này từ các lesson learned. Danh sách các mẹo thi PMP này xoay quanh các vấn đề: Phân phối thời gian học Tài liệu học Chiến lược trong kỳ thi Mẹo trong việc lựa chọn câu trả […]

Read More

16 Câu nói đáng suy ngẫm của mọi thời đại

Tư tưởng của con người thường đến từ những trải nghiệm. Mặc dù trải nghiệm của chúng ta hoàn toàn khác nhau nhưng những gì chúng ta đúc rút được cho bản thân cũng đều có ý nghĩa với người khác vì về cơ bản sự tồn tại của con người là giống nhau. Những […]

Read More

Định nghĩa 47 quy trình trong 5 giai đoạn quản trị dự án theo PMBOK (Must Read)

Tổng hợp định nghĩa của 47 quy trình quản trị dự án theo PMBOK Guide 5 4.1 Develop Project Charter (I) Developing a documentation that formally authorizes a project or a phase and documenting initial requirements that satisfy the project stakeholder’s needs and expectations. Project Charter will be created/issued by the Project Initiator/Sponsor. However, it […]

Read More