Tìm hiểu công cụ Knowledge management ITTO trong luyện thi PMP

Tìm hiểu công cụ Knowledge management ITTO trong luyện thi PMP Knowledge management tools and techniques connect people so they can work together to create new knowledge, share tacit knowledge, and integrate the knowledge of diverse team members. The tools and techniques appropriate in a project depend on the nature of the project, especially the […]

Read More

Những điểm thay đổi chính về mặt quy trình, ITTO giữa PMBOK 5 và PMBOK 6

Những điểm thay đổi chính về mặt quy trình, ITTO giữa PMBOK 5 và PMBOK 6 CHANGES IN PROCESSES 04 NEW Processes Manage Project Knowledge (Project integration management KA) Estimate Activity Resources (Project Resource Management) Control Resources (Project RM KA) Implement Risk Responses (Project Risk management KA) 05 Processes RENAMED Plan Human Resource Management => […]

Read More

PMP Quy Trình Manage Project Knowledge 4. 4

PMP Quy Trình Manage Project Knowledge 4. 4 Manage Project Knowledge is the process of using existing knowledge and creating new knowledge to achieve the project’s objectives and contribute to organizational learning. The key benefits of this process are that prior organizational knowledge is leveraged to produce or improve the project outcomes, and knowledge created […]

Read More

Tìm hiểu công cụ Information management ITTO trong luyện thi PMP

Tìm hiểu công cụ Information management ITTO trong luyện thi PMP Information management tools and techniques are used to create and connect people to information. They are effective for sharing simple, unambiguous, codified explicit knowledge. They include but are not limited to: Methods for codifying explicit knowledge; for example, for producing lessons to be learned […]

Read More

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online – Module 04 – Chuyên đề Project Integration Management trong kỳ thi PMP

HocPMP.Com

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online  – Module 04 – Chuyên đề Project Integration Management trong kỳ thi PMP     Xem hướng dẫn luyện thi PMP * Xin vui lòng nhập Tên và Email để bắt đầu, Chúng tôi sẽ gởi kết quả thi qua email của bạn. Địa chỉ email sẽ tuyệt đối an toàn, không […]

Read More

Tìm hiểu về Change Management Plan trong luyện thi PMP

Tìm hiểu về Change Management Plan trong luyện thi PMP   Control dự án để bám theo baselines và Project Management Plan và tối thiểu những change tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng của Project Manager. Cho dù bạn làm trong dự án lớn hay nhỏ thì việc ngăn chặn change ảnh hưởng tới dự […]

Read More

Change Control Board (CCB) là gì?

Change Control Board (CCB) là gì? Trong quá trình quản lý dự án change request là điều khó tránh khỏi nhưng Project Manager cũng phải ngăn chặn nguyên nhân dẫn đến thay đổi xảy ra bằng nhiều cách. Theo nghiên cứu chi phí dự án có thể tăng lên đến 100 lần nếu có change xảy ra […]

Read More

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược   Đọc cả PMBOK ai cũng phải đọc để thi PMP, nhưng đôi lúc cần một tài liệu high level ghi chú chung nhất để khi cần xem lại nhanh hay các keyword thôi cũng là điều cần thiết. Bài này notes lại tất cả các […]

Read More

Ghi chú học luyện thi PMP Project integration management

Ghi chú học luyện thi PMP Project integration management Giới thiệu: Phần này tóm lược ý chính chương 4 của PMBOK guide. Lưu ý ở mảng Knowledge Area này là: Communication là quan trọng nhất. Project Management Plan phải theo requirements (ngược lại Project Management Plan xem như defect) Project manager main role = perform […]

Read More

Tìm hiểu về WAS (Work Authorization System) trong đề thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về WAS (Work Authorization System) trong đề thi PMP WAS (Work Authorization System) là một cách khác để kiểm soát tiến độ dự án. WAS (Work Authorization System) là một tập những thủ tục chính thức (formal procedures) để đảm bảo công việc được ủy quyền đúng người, công việc hoàn thành đúng […]

Read More