Để thi đậu PMP 30% là ở Mentor, 69% là ở người học, 1% là sự may mắn

Để thi đậu PMP 30% là ở Mentor, 69% là ở người học, 1% là sự may mắn Gần đây mọi người rộ lên phong trào học và luyện thi các chứng chỉ QLDA chuyên nghiệp như PMP hay PMI-RMP….

Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu?

Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu? Chứng chỉ PMP là chứng chỉ hành nghề QLDA mà các Project Manager đều muốn có để chứng tỏ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm QLDA của bản thân….

HocPMP.Com

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online – Determining Tools / Techniques from a Given Process Name

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online  – Determining Tools / Techniques from a Given Process Name     [wc_toggle title=”Click để xem hướng dẫn luyện thi bộ đề PMP này!” layout=”box”] * Xin vui lòng nhập Tên và Email để bắt đầu, Chúng…

HocPMP.Com

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online – Quiz 03 – Determining Output from a Given Process Name

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online  – Quiz 03 – Determining Output from a Given Process Name     [wc_toggle title=”Xem hướng dẫn luyện thi PMP” layout=”box”] * Xin vui lòng nhập Tên và Email để bắt đầu, Chúng tôi sẽ gởi kết…

HocPMP.Com

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online – Determining Process Name from a Given Concept

PMP Training Serial – Determining Process Name from a Given Concept     [wc_toggle title=”Xem hướng dẫn luyện thi PMP” layout=”box”] * Xin vui lòng nhập Tên và Email để bắt đầu, Chúng tôi sẽ gởi kết quả thi qua email của bạn….

5 Thuyết thúc đẩy Motivational Theories mà Project Manager cần phải biết để thi PMP

5 Thuyết thúc đẩy Motivational Theories mà Project Manager cần phải biết để thi PMP   Ở bài này tôi chia sẻ về Các thuyết thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên hay còn gọi là Motivational Theories trong…

Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất?

Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất?   Dự án bạn sẽ rất thành công nếu tất cả các Stakeholder cảm thấy hài lòng. Đôi khi ở Việt…

HocPMP.Com

Phong cách lãnh đạo Leadership styles PMI đưa ra phổ biến trong kỳ thi PMP – Autocratic? BureauCratic? Charismatic? Democratic? Laissez-faire?

Phong cách lãnh đạo Leadership styles PMI đưa ra phổ biến trong kỳ thi PMP – Autocratic? BureauCratic? Charismatic? Democratic? Laissez-faire? Bạn là Project Manager và trong dự án bạn có thể làm việc theo chuẩn mực khoa học hay…

So sánh sự khác nhau giữa Residual Risk và Secondary Risk

So sánh sự khác nhau giữa Residual Risk và Secondary Risk Trong bài này HocPMP.Com chia sẻ về chủ đều “So sánh sự khác nhau giữa Residual Risk và Secondary Risk”. Tôi cũng đã từng có bài chia sẻ các…