Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu?

Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu? Chứng chỉ PMP là chứng chỉ hành nghề QLDA mà các Project Manager đều muốn có để chứng tỏ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm QLDA của bản thân. Quá trình chuẩn bị và luyện thi thật không hề đơn giản và gây trở […]

Read More

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online – Determining Tools / Techniques from a Given Process Name

HocPMP.Com

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online  – Determining Tools / Techniques from a Given Process Name     Click để xem hướng dẫn luyện thi bộ đề PMP này! * Xin vui lòng nhập Tên và Email để bắt đầu, Chúng tôi sẽ gởi kết quả thi qua email của bạn. Địa chỉ email sẽ tuyệt đối an […]

Read More

Metrics for project success

HocPMP.Com

Metrics for project success Sự thành công của một dự án không chỉ đo lường bằng cách đơn giản sản phẩm / dịch vụ hay kết quả cuối cùng hoạt động được hay không hoạt động được, nó còn được đo lường thông qua người dùng đầu cuối sử dụng hệ thống đó đem lại […]

Read More

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online – Quiz 03 – Determining Output from a Given Process Name

HocPMP.Com

Luyện thi trắc nghiệm PMP Online  – Quiz 03 – Determining Output from a Given Process Name     Xem hướng dẫn luyện thi PMP * Xin vui lòng nhập Tên và Email để bắt đầu, Chúng tôi sẽ gởi kết quả thi qua email của bạn. Địa chỉ email sẽ tuyệt đối an toàn, không public thông […]

Read More

5 Thuyết thúc đẩy Motivational Theories mà Project Manager cần phải biết để thi PMP

5 Thuyết thúc đẩy Motivational Theories mà Project Manager cần phải biết để thi PMP   Ở bài này tôi chia sẻ về Các thuyết thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên hay còn gọi là Motivational Theories trong lĩnh vực quản lý dự án dự án nói chung và HRM (Quản trị nguồn […]

Read More

Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất?

Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất?   Dự án bạn sẽ rất thành công nếu tất cả các Stakeholder cảm thấy hài lòng. Đôi khi ở Việt Nam dự án lại khác điều này vì bạn có thể thấy khi làm dự […]

Read More

Phong cách lãnh đạo Leadership styles PMI đưa ra phổ biến trong kỳ thi PMP – Autocratic? BureauCratic? Charismatic? Democratic? Laissez-faire?

HocPMP.Com

Phong cách lãnh đạo Leadership styles PMI đưa ra phổ biến trong kỳ thi PMP – Autocratic? BureauCratic? Charismatic? Democratic? Laissez-faire? Bạn là Project Manager và trong dự án bạn có thể làm việc theo chuẩn mực khoa học hay theo phong cách cá nhân nào đó. Cho dù thế nào, không có phong cách […]

Read More

So sánh sự khác nhau giữa Residual Risk và Secondary Risk

So sánh sự khác nhau giữa Residual Risk và Secondary Risk Trong bài này HocPMP.Com chia sẻ về chủ đều “So sánh sự khác nhau giữa Residual Risk và Secondary Risk”. Tôi cũng đã từng có bài chia sẻ các loại risk phổ biến bạn có thể gặp phải trong thực tế hay trong kỳ […]

Read More