HocPMP.Com

Tìm hiểu về công cụ Decision Making ITTO trong luyện thi PMP

Tìm hiểu về công cụ Decision Making ITTO trong luyện thi PMP   Có 4 styles ra quyết định thường được dùng bởi Project Manager đó là: Command Consultation Consensus Coin Flip (Random) Việc lựa chọn style ra quyết định…