Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược

pmp-notes-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược   Đọc cả PMBOK ai cũng phải đọc để thi PMP, nhưng đôi lúc cần một tài liệu high level ghi chú chung nhất để khi cần xem lại nhanh hay các keyword thôi cũng là điều cần thiết. Bài này notes lại tất cả các […]

Read More

Tìm hiểu 4 thành phần của Configuration management system trong luyện thi PMP

pmis_configuration_management_change_control

Tìm hiểu 4 thành phần của Configuration management system trong luyện thi PMP   Configuration management system là một thành phần phụ của PMIS (Project management information system), đó là những tài liệu thuần kỹ thuật, ví dụ các bạn làm triển khai 1 core banking cho ngân hàng thì tài liệu này có thể […]

Read More

Project risk là gì? Known Risk vs Unknown risk?

HocPMP.Com

Project risk là gì? Known Risk vs Unknown risk?   Project risk là một sự kiện hay điều kiện xảy ra không chắc chắn, Risk có ảnh hưởng tiêu cực (negative) hoặc tích cực (positive) lên project objective như: scope, time, budget, quality. Một project risk có thể có 1 hay nhiều nguyên nhân (cause) […]

Read More