Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược   Đọc cả PMBOK ai cũng phải đọc để thi PMP, nhưng đôi lúc cần một tài liệu high level ghi chú chung nhất để khi cần xem lại nhanh hay…

Tìm hiểu 4 thành phần của Configuration management system trong luyện thi PMP

Tìm hiểu 4 thành phần của Configuration management system trong luyện thi PMP   Configuration management system là một thành phần phụ của PMIS (Project management information system), đó là những tài liệu thuần kỹ thuật, ví dụ các bạn…

| hocpmp.com | chia se hoc luyen thi pmp Online

Ví dụ về thang đo ảnh hưởng (Impact Scales) khi xây dựng Risk management plan

Ví dụ về thang đo ảnh hưởng (Impact Scales) khi xây dựng Risk management plan   Khi xây dựng Risk management plan, một thành phần của Project Management Plan chúng ta cần phải đề cập đến 6 thành phần chính…

HocPMP.Com

Project risk là gì? Known Risk vs Unknown risk?

Project risk là gì? Known Risk vs Unknown risk?   Project risk là một sự kiện hay điều kiện xảy ra không chắc chắn, Risk có ảnh hưởng tiêu cực (negative) hoặc tích cực (positive) lên project objective như: scope,…