Thế nào là Compliance trong Agile? Luyện thi PMI-ACP

PMI-ACP-exam hocpmp.com

Thế nào là Compliance trong Agile? Luyện thi PMI-ACP Conforming to a rule, such as a specification, policy, standard or law (e.g. regulatory compliance). Compliance usually requires documentation, which is somewhat against the principles of agile (working software over documentation) A balance has to be struck (maybe with the help of Agile compliance management systems)   Agile = […]

Read More

12 Nguyên lý trong Agile – Agile Principles

PMI-ACP-exam hocpmp.com

12 Nguyên lý trong Agile – Agile Principles Như chúng ta đã biết Agile có 04 Manifesto, và để hiểu chi tiết hơn Agile có 12 nguyên lý / nguyên tắc. Trong kỳ thi PMI-ACP bạn có thể cần phải loại bỏ đáp án sai để chọn đáp án đúng nhất, và đa phần các […]

Read More

Tìm hiểu Agile Manifesto trong luyện thi PMI-ACP

PMI-ACP-exam hocpmp.com

Tìm hiểu Agile Manifesto trong luyện thi PMI-ACP  Manifesto (Bản tuyên ngôn) được xem như triết lý trong quản trị dự án Agile ở mức chung nhất (high level). Agile có rất nhiều Agile methodologies sẽ phải tuân thủ các triết lý này nhưng ở mỗi methodology sẽ có những sự khác biệt so với […]

Read More