Marginal Analysis trong luyện thi PMP là gì?

Marginal Analysis trong luyện thi PMP là gì?   Marginal analysis hay còn gọi là phân tích tới hạn là khái niệm xuất hiện khi các bạn làm dự án về Project quality management. Đối với Project Manager việc cố…