Agile Tools & Techniques – Planning, Monitoring and Adapting trong Agile – Luyện thi PMI-ACP

Agile Tools & Techniques – Planning, Monitoring and Adapting trong Agile – Luyện thi PMI-ACP Planning, Monitoring, Adapting is one of ten Agile Tools & Techniques, appear around 50% in the PMI-ACP exam. Unlike the traditional project management triangle of “Time, Cost and Functionality…

Thuật ngữ Walkthrough trong PMP là gì?

Thuật ngữ Walkthrough trong PMP là gì?   Walkthrough là một thuật ngữ đồng nghĩa với công cụ Inspections sử dụng để đo lường (measure), kiểm tra (examining), và xác định xem công việc hoàn thành đã đảm bảo theo…

HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Performance Reporting vs Performance Reviews trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Performance Reporting vs Performance Reviews trong luyện thi PMP   Trong khi học luyện thi PMP các bạn sẽ gặp bộ công cụ Performance reporting và Performance reviews, rất dễ bị nhầm lẫn và cá nhân…

HocPMP.Com

Bài luyện thi trắc nghiệm PMP IPECC 4 – Giai đoạn Monitoring & Controlling dự án

Bài luyện thi trắc nghiệm PMP IPECC 4 – Giai đoạn Monitoring & Controlling dự án

Tổng hợp những công việc hay hoạt động cần làm trong 5 giai đoạn quản lý dự án chuẩn PMI (IPECC)

Tổng hợp những công việc hay hoạt động cần làm trong 5 giai đoạn quản lý dự án chuẩn PMI (IPECC) PMP IPECC Activities Initiating: 10 activities | 2 processes Planning: 24 activities | 24 processes Executing: 22 activities | 8 processes Monitoring & Controlling: 19…

19 Công việc cần làm trong giai đoạn Monitoring & Controlling dự án (M&C PMP)

19 Công việc cần làm trong giai đoạn Monitoring & Controlling dự án (M&C PMP)   Take action to control project Measure actual performance against performance measurement baseline Measure performance against other metrics in the Project Management Plan Analyze and…

HocPMP.Com

PMP Exam Tips & Tricks #15 – Mẹo các câu hỏi PMP có liên quan WPI

PMP Exam Tips & Tricks #15 – Mẹo các câu hỏi PMP có liên quan WPI   Đối với các câu hỏi thi PMP có rất nhiều câu hỏi hỏi ở dạng quy trình có những ouput nào hay giai…

HocPMP.Com

Tổng quan 5 giai đoạn quản lý dự án theo PMI – Top 5 project management phases

Tổng quan 5 giai đoạn quản lý dự án theo PMI – Top 5 project management phases   Tùy theo tài liệu hay chứng chỉ bạn học mà đề cập project management gồm bao nhiêu giai đoạn, có chứng chỉ đề…

Tìm hiểu về Work Performance Reports ITTO trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI

Tìm hiểu về Performance Reports ITTO trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI Work performance reports are the physical or electronic representation of work performance information intended to generate decisions, actions, or awareness. Performance reports that can help…