Agile Tools & Techniques – Planning, Monitoring and Adapting trong Agile – Luyện thi PMI-ACP

PMI-ACP-exam hocpmp.com

Agile Tools & Techniques – Planning, Monitoring and Adapting trong Agile – Luyện thi PMI-ACP Planning, Monitoring, Adapting is one of ten Agile Tools & Techniques, appear around 50% in the PMI-ACP exam. Unlike the traditional project management triangle of “Time, Cost and Functionality (Scope)“, the inverted triangle model for Agile projects includes “”. [bold indicates fixed]    Planning, Monitoring & […]

Read More

Thuật ngữ Walkthrough trong PMP là gì?

leadership

Thuật ngữ Walkthrough trong PMP là gì?   Walkthrough là một thuật ngữ đồng nghĩa với công cụ Inspections sử dụng để đo lường (measure), kiểm tra (examining), và xác định xem công việc hoàn thành đã đảm bảo theo tiêu chuẩn dự án hay chưa. Một số thuật ngữ khác cùng nghĩa và cách […]

Read More

Tổng hợp những công việc hay hoạt động cần làm trong 5 giai đoạn quản lý dự án chuẩn PMI (IPECC)

PMP project management proffessional

Tổng hợp những công việc hay hoạt động cần làm trong 5 giai đoạn quản lý dự án chuẩn PMI (IPECC) PMP IPECC Activities Initiating: 10 activities | 2 processes Planning: 24 activities | 24 processes Executing: 22 activities | 8 processes Monitoring & Controlling: 19 activities | 11 processes Closing: 9 activities | 2 processes   PMP Processes Chart   PMP IPECC Quiz Games […]

Read More

19 Công việc cần làm trong giai đoạn Monitoring & Controlling dự án (M&C PMP)

PMP project management proffessional

19 Công việc cần làm trong giai đoạn Monitoring & Controlling dự án (M&C PMP)   Take action to control project Measure actual performance against performance measurement baseline Measure performance against other metrics in the Project Management Plan Analyze and evaluate performance Determine if variances warrant a correction action or other change request Influence the […]

Read More

PMP Process Chart by Rita

Giúp nhận diện các việc cần phải làm trong mỗi giai đoạn dự án, một góc nhìn khác của việc nhận diện các giai đoạn quản lý dự án theo từng Knowledge Area.

Read More

Tìm hiểu về Work Performance Reports ITTO trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI

work-performanc-information

Tìm hiểu về Performance Reports ITTO trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI Work performance reports are the physical or electronic representation of work performance information intended to generate decisions, actions, or awareness. Performance reports that can help with project team management include results from schedule control, cost control, quality control, and scope […]

Read More