Sự khác nhau giữa Network Diagram vs WBS (Work Breakdown Structure) trong đề thi PMP

Sự khác nhau giữa Network Diagram vs WBS (Work Breakdown Structure) trong đề thi PMP   Trong luyện thi PMP mảng kiến thức project time management và project scope management thường gây khó khăn với anh em PMP aspirants và chính…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Milestone list trong thi PMP

Tìm hiểu về Milestone list trong thi PMP   Milestone list là output của quy trình Define activities, thuộc mảng kiến thức Project time management.   A milestone is a significant point or event in a project. A milestone list is…