12 Nguyên lý trong Agile – Agile Principles

PMI-ACP-exam hocpmp.com

12 Nguyên lý trong Agile – Agile Principles Như chúng ta đã biết Agile có 04 Manifesto, và để hiểu chi tiết hơn Agile có 12 nguyên lý / nguyên tắc. Trong kỳ thi PMI-ACP bạn có thể cần phải loại bỏ đáp án sai để chọn đáp án đúng nhất, và đa phần các […]

Read More