Overhead cost là gì?

HocPMP.Com

Overhead cost là gì?   Overhead cost là một thuật ngữ xuất phát từ kế toán nhằm chỉ những chi phí liên quan việc vận hành thường ngày (ongoing business) và không bao gồm direct labour, direct materials. Cho dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ cũng đều có một mức độ Overhead cost nhất định. […]

Read More

4 loại chi phí trong quản lý dự án Type of Cost

HocPMP.Com

4 loại chi phí trong quản lý dự án Type of Cost     Thông thường chủ đầu tư sẽ quan tâm rất nhiều đều Life Cycle Cost bởi vì có những dự án Project Cost thấp, nhưng ngược lại chi phí Maintenance lại quá cao. Bạn có thể tiết kiệm 9K trong làm dự […]

Read More