Sự khác nhau giữa Padding vs Reserves trong học thi PMP

Sự khác nhau giữa Padding vs Reserves trong học thi PMP   Padding và Reserves là 2 khái niệm bạn sẽ gặp trong khi estimate time và cost, về mặt ngữ nghĩa 2 thuật ngữ này hoàn toàn khác nhau không đơn thuần là phần thêm vào khi làm estimating. 2 Quy trình bạn sẽ […]

Read More