Sự khác nhau giữa Padding vs Reserves trong học thi PMP

Sự khác nhau giữa Padding vs Reserves trong học thi PMP   Padding và Reserves là 2 khái niệm bạn sẽ gặp trong khi estimate time và cost, về mặt ngữ nghĩa 2 thuật ngữ này hoàn toàn khác nhau…