Luật Parkinson trong đề thi PMP và ứng dụng trong quản lý con người như thế nào?

Luật Parkinson trong đề thi PMP và ứng dụng trong quản lý con người như thế nào? Luật Parkinson là một chủ điểm rất hay và bạn có thể gặp trong đề thi PMP nhưng rất tiếc trong PMBOK lại không…