PMI’s Code of Ethics and Professional Conduct

PMI’s Code of Ethics and Professional Conduct   This Code of Ethics and Professional Conduct will be applied during PMP and PMI-ACP Exam. Responsibility In the best interest of the society, public and environment Accept assignments consistent with skills and fulfill commitments…

SCRUM – Things you need to keep in mind – Luyện thi PMI-ACP

SCRUM – Things you need to keep in mind  – Luyện thi PMI-ACP In the previous article, we saw when we must use Scrum. If you are reading this article, it means that you have decided to use Scrum in your organization….

Project Manager role within Scrum framework – Scrum Product Owner vs Scrum Master

Project Manager role within Scrum framework – Scrum Product Owner vs Scrum Master In a traditional project normally a product manager defines the requirements. Realization is then delegated to a project manager and he coordinates all activities needed to realize the…

Thuật ngữ Scrum Product Owner trong Agile là gì? Luyện thi PMI-ACP

Thuật ngữ Scrum Product Owner trong Agile là gì? Luyện thi PMI-ACP The Scrum Product Owner is a central role within the Scrum Framework. Most of the responsibilities of the classical [wc_highlight color=”yellow”]product manager and the project manager are combined…

Sự khác nhau giữa Variable Sampling và Attribute Sampling trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Variable Sampling và Attribute Sampling trong luyện thi PMP Trong đề thi có thể bạn sẽ được đưa cho một loại lấy mẫu và hỏi bạn đây là loại lấy mẫu gì. Phổ biến là bạn…

HocPMP.Com

Vai trò của Project Manager, Program Manager, Portfolio Manager, Functional Manager trong dự án chuẩn PMI

Vai trò của Project Manager, Program Manager, Portfolio Manager, Functional Manager trong dự án chuẩn PMI   Để xem chi tiết vai trò các vị trị này xin vui lòng click vào link tương ứng bên dưới: Project Mgr Program…

Top 3 phần mềm giúp bạn quản lý dự án online như 1 siêu nhân

Top 3 phần mềm giúp bạn quản lý dự án online như 1 siêu nhân   Để thực hiện dự án project management team nói chung hay Project Manager nói riêng cần có sự hỗ trợ từ công nghệ và…

Top 10 Tính năng không thể thiếu trong một phần mềm quản lý dự án

Top 10 Tính năng không thể thiếu trong một phần mềm quản lý dự án   Càng ngày Project Manager quản lý các dự án phức tạp, quy mô lớn càng cần một phần mềm để quản lý dự án…

Top 10 cách nâng cao hiệu quả quản lý dự án bằng sử dụng công nghệ

Top 10 cách nâng cao hiệu quả quản lý dự án bằng sử dụng công nghệ   Là 1 Project Manager có rất nhiều công việc cần hoàn thành mỗi ngày và cũng đã qua cái thời mà Project Manager…