Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao?

Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao? Fault Tree Analysis hay còn được viết tắt là FTA là công cụ sử dụng trong quy trình Perform Quantitative Risk…

PARIS Chart là gì trong luyện thi PMP

PARIS Chart là gì trong luyện thi PMP PARIS chart là một loại bảng phổ biến sử dụng để định nghĩa vai trò và trách nhiệm các bên trong dự án, giống với RACI chart. [wc_tabgroup layout=”box”][wc_tab title=”Question”] #PS537 –…

GroupThink là gì trong đề thi PMI-RMP

GroupThink là gì trong đề thi PMI-RMP Groupthink is “a mode of thinking that can occur in a cohesive group of people.  The members’ striving for unanimity overrides their motivation to realistically appraise alternative courses of action”.  This can result…

Risk Analysis Model trong luyện thi PMI-RMP PMP

Risk Analysis Model trong luyện thi PMI-RMP PMP   You may find a plethora of books on the topic of Project Risk Management. Each of these may portal the topic of risk analysis in a different way. For the PMI…

Sensitivity Analysis trong luyện thi PMI-RMP PMP là gì? Khác với EMV thế nào?

Sensitivity Analysis trong luyện thi PMI-RMP PMP là gì? Sensitivity Analysis (Phân tích độ nhạy) cũng như EMV là bộ công cụ được sử dụng trong quy trình Perform Quantitative Risk Analysis.   The Use of Sensitivity Analysis Any analysis…

07 loại Distributions trong luyện thi PMI-RMP PMP

07 loại Distributions trong luyện thi PMI-RMP PMP   Probability distributions (Phân phối xác suất) là một chủ đề trong luyện thi PMP hay PMI-RMP. Phân phối này thể hiện một dãy số và cơ hội xảy ra. Để thi…

HocPMP.Com

Psychological Factors trong luyện thi PMI-RMP PMP

Psychological Factors trong luyện thi PMI-RMP PMP Psychological Factors là một trong 02 yếu tố ảnh hưởng tới Risk Communication. Psychological factors are actually the factors that influence [wc_highlight color=”yellow”]how people view or react to risks[/wc_highlight]. In other words, the…

Project communication trong luyện thi PMI-RMP PMP

Project communication trong luyện thi PMI-RMP PMP Now that the [wc_highlight color=”red”]project schedule is ready[/wc_highlight], the next step is to manage project communication. Every stakeholder of the project needs to be aware of what is happening in the project on…

Biểu đồ Scatter Diagrams trong luyện thi PMI-RMP PMP

Biểu đồ Scatter Diagrams trong luyện thi PMI-RMP PMP Scatter Diagrams show the pattern of [wc_highlight color=”yellow”]relationship between two different variables[/wc_highlight]. The purpose of these diagrams is to [wc_highlight color=”yellow”]analyze the relationship between identified changes within the two variables[/wc_highlight]. The…

Run charts trong luyện thi PMI-RMP PMP

Run charts trong luyện thi PMI-RMP PMP   A run chart shows a [wc_highlight color=”yellow”]pattern or trends of variation over time[/wc_highlight]. It also shows a history of declines and/or improvements within the process. The Run chart is nothing but a…