Bộ 200 thuật ngữ phổ biến trong quản lý dự án chuyên nghiệp PMI Lexicon 3.2 updated pmbok v6- Download PDF

PMI lexicon - luyen thi PMP RMP online

Bộ 200 thuật ngữ phổ biến trong quản lý dự án chuyên nghiệp PMI Lexicon 3.2 updated pmbok v6 Ở bộ tài liệu này được soạn rất công phu bởi PMI. Các bạn sẽ hiểu những thuật ngữ chuyên môn trong QLDA như: Contingency Rolling wave planning Constraints Project life cycle … Để lấy tài […]

Read More

Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu?

PMP project management proffessional

Muốn thi chứng chỉ PMP nên bắt đầu từ đâu? Chứng chỉ PMP là chứng chỉ hành nghề QLDA mà các Project Manager đều muốn có để chứng tỏ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm QLDA của bản thân. Quá trình chuẩn bị và luyện thi thật không hề đơn giản và gây trở […]

Read More

Tổng hợp Công Thức & 20 Dạng Toán PMP (Ví Dụ có lời giải trong đề thi PMP)

tinh toan trong de thi PMP

Tổng hợp Công Thức & Dạng Toán PMP (Ví Dụ có lời giải trong đề thi PMP) Mục lục: Project Time Management  Dạng 01: PERT & Estimate n*Sigma Dạng 02: Length of Critical Path Dạng 03: Crash Cost Dạng 04: Tính SD & Variance Dạng 05: Level of Estimate Dạng 06: Float of activity (ES, EF, LS, LF) Project Cost Management Dạng 07: […]

Read More

Tìm hiểu công cụ Knowledge management ITTO trong luyện thi PMP

pmbok6

Tìm hiểu công cụ Knowledge management ITTO trong luyện thi PMP Knowledge management tools and techniques connect people so they can work together to create new knowledge, share tacit knowledge, and integrate the knowledge of diverse team members. The tools and techniques appropriate in a project depend on the nature of the project, especially the […]

Read More

Tìm hiểu Bid Documents ITTO trong luyện thi PMP

pmbok6

Tìm hiểu Bid Documents ITTO trong luyện thi PMP Bid documents are used to solicit proposals from prospective sellers. Terms such as bid, tender, or quotation are generally used when the seller selection decision is based on price (as when buying commercial or standard items), while a term such as proposal is generally used when […]

Read More

Tìm hiểu công cụ Representations of Uncertainty ITTO trong luyện thi PMP

pmbok6

Tìm hiểu công cụ Representations of Uncertainty ITTO trong luyện thi PMP Quantitative risk analysis requires inputs to a quantitative risk analysis model that reflect individual project risks and other sources of uncertainty. Where the duration, cost, or resource requirement for a planned activity is uncertain, the range of possible values can be represented in […]

Read More

Quy trình Control Resources 9.6 trong luyện thi PMP

pmbok6

Quy trình Control Resources 9.6 trong luyện thi PMP KA: Project Resource Management Process Name: Control Resources Phase: Monitoring and Controlling Control Resources is the process of ensuring that the physical resources assigned and allocated to the project are available as planned, as well as monitoring the planned versus actual utilization of resources and taking […]

Read More

Tìm hiểu công cụ Individual & Team Assessments ITTO trong luyện thi PMP

Scrum_Roles_Stakeholders

Tìm hiểu công cụ Individual & Team Assessments ITTO trong luyện thi PMP Individual and team assessment tools give the project manager and the project team insight into areas of strengths and weaknesses. These tools help project managers assess team members’ preferences, aspirations, how they process and organize information, how they make decisions, and how […]

Read More