Tìm hiểu về Risk Ranking Matrix trong luyện thi PMP PMI-RMP

risk matrix

Tìm hiểu về risk ranking matrix trong luyện thi PMP PMI-RMP Risk ranking matrix là một ma trận output của quy trình Perform Qualitative risk analysis, rất quan trọng và được sử dụng được đánh giá mức độ rủi ro (risk rating) giữa các project với nhau. Đây cũng là cơ sở để PMO ra […]

Read More

Tìm hiểu về Risk Probability và Risk Impact

probability-and-impact-matrix-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Tìm hiểu về Risk Probability và Risk Impact   Risk probability hay còn gọi là Xác suất xảy ra rủi ro và Risk impact (Ảnh hưởng của rủi ro lên mục tiêu dự án) là 2 khái niệm rất quan trọng trong việc xây dựng risk response plan nói riêng hay project risk management nói […]

Read More

PMP Quy Trình Perform Qualitative Risk Analysis 11.3

PMP Quy Trình Perform Qualitative Risk Analysis 11.3 Process Name: Perform Qualitative Risk Analysis (11.3) KA: Project Risk Management  Process Group: P Prioritizing risks for further analysis or action by assessing and combining their probability of occurrence and impact to an on the project objectives. It does not directly address the overall risk project objectives () The […]

Read More