Công cụ Problem Solving ITTO trong luyện thi PMP và PMI-ACP

Công cụ Problem Solving ITTO trong luyện thi PMP và PMI-ACP Problem solving entails finding solutions for issues or challenges. It can include gathering additional information, critical thinking, creative, quantitative and/or logical approaches. Effective and systematic problem solving is a…

HocPMP.Com

6 Bước giải quyết vấn đề theo chuẩn PMI

6 Bước giải quyết vấn đề theo chuẩn PMI Trong quá trình làm việc quản trị HRM (Human Resource Management) Project Manager cần phải làm việc với các vấn đề liên quan resource cho dự án và có thể nảy…