Tìm hiểu công cụ Source Selection Analysis ITTO trong luyện thi PMP

Tìm hiểu công cụ Source Selection Analysis ITTO trong luyện thi PMP   It is necessary to review the prioritization of the competing demands for the project before deciding on the selection method. Since competitive selection methods may require sellers to invest a large amount of time and resources upfront, it is a good practice […]

Read More

Weighting system khi nào được sử dụng trong quy trình quản lý dự án chuẩn PMI

Weighting system khi nào được sử dụng trong quy trình quản lý dự án chuẩn PMI Khi buyer muốn thuê ngoài làm sản phẩm hay dịch vụ nào đó, buyer có thể lựa chọn loại hợp đồng competitive hoặc non-competitive. Riêng với hợp đồng dạng competitive, buyer sau khi gởi procurement document (RFP (Request for […]

Read More

So sánh sự khác nhau giữa Centralized Contracting và Decentralized Contracting

So sánh sự khác nhau giữa Centralized Contracting và Decentralized Contracting Kevin viết bài này bởi vì hiện đang làm việc với dựa án phải tương tác rất nhiều về mảng kiến thức Procurement. Khi làm việc với nội bộ công ty hay cả phía khách hàng về mua sắm (procurement) một trong điều đầu […]

Read More