Tìm hiểu công cụ Source Selection Analysis ITTO trong luyện thi PMP

Tìm hiểu công cụ Source Selection Analysis ITTO trong luyện thi PMP   It is necessary to review the prioritization of the competing demands for the project before deciding on the selection method. Since competitive selection methods may require sellers…

Bạn là PM của Seller hay Buyer trong đề thi PMP nếu câu hỏi không đề cập?

Bạn là PM của Seller hay Buyer trong đề thi PMP nếu câu hỏi không đề cập? Trong đề thi các câu hỏi liên quan mảng kiến thức procurement có rất nhiều câu hỏi không nêu rõ bạn đang đứng…

03 Điểm khác nhau giữa Close Procurements và Close Project or Phase trong đề thi PMP

03 Điểm khác nhau giữa Close Procurements và Close Project or Phase trong đề thi PMP   Có 03 điểm khác biệt cơ bản: Close procurements có thực hiện audit (Procurement audit) còn Close project or phase không có Audit….

12 Thuật ngữ chiến lược đàm phán (Negotiation Tactics) trong luyện thi PMP

12 Thuật ngữ chiến lược đàm phán (Negotiation Tactics) trong luyện thi PMP   Đây là một chủ đề thường xuyên đề cập trong đề thi PMP nhưng lại không được mô tả trong PMBOK. Đây là một chủ đề…

Weighting system khi nào được sử dụng trong quy trình quản lý dự án chuẩn PMI

Weighting system khi nào được sử dụng trong quy trình quản lý dự án chuẩn PMI Khi buyer muốn thuê ngoài làm sản phẩm hay dịch vụ nào đó, buyer có thể lựa chọn loại hợp đồng competitive hoặc non-competitive….

Sự khác nhau giữa Single Source và Sole Source trong hợp đồng mua bán chuẩn PMI

Sự khác nhau giữa Single Source và Sole Source trong hợp đồng mua bán chuẩn PMI    Khi buyer cần thuê ngoài làm sản phẩm hay dịch vụ nào đó thông thường họ sẽ đưa ra một cơ chế cạnh…

Yêu cầu tính toán PTA (Point of Total Assumption) trong đề thi PMP là gì?

Yêu cầu tính toán PTA (Point of Total Assumption) trong đề thi PMP là gì? Khi thực hiện thi PMP về mảng kiến thức procurement bạn có thể gặp các câu hỏi tính toán liên quan PTA, đây là một…

Khi nào cần thực hiện thanh toán (Payment) cho Seller trong quản lý dự án

Khi nào cần thực hiện thanh toán (Payment) cho Seller trong quản lý dự án Là một Project Manager bạn cần biết khi nào payment thực hiện (Payment will be made) để có plan hợp lý. Payment là việc thanh…

So sánh sự khác nhau giữa Centralized Contracting và Decentralized Contracting

So sánh sự khác nhau giữa Centralized Contracting và Decentralized Contracting Kevin viết bài này bởi vì hiện đang làm việc với dựa án phải tương tác rất nhiều về mảng kiến thức Procurement. Khi làm việc với nội bộ…