Sự khác nhau giữa Project schedule vs Schedule baseline trong PMBOK

Sự khác nhau giữa Project schedule vs Schedule baseline trong PMBOK   Phải mất rất lâu rằng bạn mới biết rằng Project schedule và Schedule baseline khác nhau về ngữ nghĩa nhưng chúng lại có liên hệ với nhau. Chính…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Project Schedule trong thi PMP

Tìm hiểu về Project Schedule trong thi PMP   Project Schedule là output của quy trình Develop Schedule, thuộc mảng kiến thức Project time management.   The outputs from a schedule model are schedule presentations. The project schedule is an…