PMP Aspirants là gì?

HocPMP.Com

PMP Aspirants là gì?   Trong quá trình anh em học thi chứng chỉ PMP thấy bọn Tây nó hay nói PMP Aspirants, vậy PMP Aspirants là gì? Tôi có hỏi chúng nó và được trả lời là PMP Aspirants chỉ những người còn non trẻ, còn mơ hồ trong việc lấy chứng chỉ PMP, […]

Read More